Úvod / Blog / blogový článek

Jak naložit s pocity ze současné situace?

autor: | 2.03.2022 | BLOG

Každý z nás reaguje na současnou situaci odlišně. Někdo ji neřeší, někdo ignoruje, někdo propadá do beznaděje a někdo cítí silný hněv.

Každé naše rozpoložení je naprosto v pořádku a máme na něj plné právo.

Přijde mi, že jsem si pro kurz nemohla vybrat lepší dobu. Můžu s účastníky pracovat v opravdu silné situaci, aby si uvědomili, že i tyto reakce jsou jejich a že není nic jednoduššího (a zároveň obtížnějšího), než dovolit si cítit, prožít ten oheň, který zažehly děje ve společnosti.

Emoce jsou úžasný ukazatel, který nás vždy navede na cestu zpátky k sobě.

Díky hněvu zjišťujeme mezery ve vnímání sebe sama, objevíme mezery v naších hranicích a dokážeme se znovu postavit do vlastní síly.

Smutek a lítost nám dokazuje, že v těch nejzranitelnějších okamžicích se stáváme nejsilnějšími. Dovolit si plakat, dovolit si schoulit se do klubíčka a být zase malou holčičkou, nebo chlapečkem. Cítit každou buňkou v těle tu bezmoc, bezradnost a zažívat vlastní malost je to nejlepší, co si v danou chvíli můžeme dát.

Pod smutkem a lítostí je bolest. Je to bolest, kterou zažívaly desítky, stovky našich předků. Díky naší síle, díky které ji propustíme do svého povědomí, dochází k léčení celého rodu. Díky prožití bolesti jsme na chvíli jedno s každým předkem, který se na ní podílel. Propojujeme své srdce s tím, který zapsal vzorec do našeho rodu a s každým dalším, který podle tohoto vzorce žil svůj život. V tu chvíli jsme všichni jedno. Jedna bytost, která léčí sama sebe a tím všechny ostatní.

Situace posledních let nám silně léčí vztahy. Nejen vztahy jeden k druhému, ale hlavně k sobě sama.

Já jsem jako houba. Kdykoliv se v kolektivním poli ukáže boom, okamžitě to cítím ve svém životě. Nemusím číst zprávy, nemusím se dívat na televizi, ani nevěnovat pozornost tématu na sociálních médiích a stejně vím, že něco přichází, graduje a odchází.

Naše propojenost s kolektivním polem existuje od našeho početí. Můžeme ji přehlížet, vzdorovat, nebo přijmout vše, co nám přináší.

To, co se nyní děje nám přináší možnost zapojit se do chaosu. Do chaosu, ve kterém najdeme sami sebe. Dovolit si prožít vše, co je nyní potřebujeme.

Přijměte současnou situaci jako možnost seznámit se s tím, co znamená vaše neomezené já. Možnost, která vás vede k pochopení sebe jako celku a neodsuzování žádných svých částí.

Přeji vám nádherný den

Míša

 

Proběhlo, probíhá a bude probíhat

Přijďte na akci do centra rozvoje

⏱ Masáže s Míšou pro rok 2024

⏱ Masáže s Míšou pro rok 2024

🗓 17.1.2024 ⏱10:00 – 16:00
🗓 29.1.2024 ⏱10:00 – 19:00
🗓 21.2.2024 ⏱ 10:00 – 19:00
🗓 6.3.2024 ⏱10:00 – 16:00
🗓 18.3.2024 ⏱10:00 – 19:00