Úvod / Blog / blogový článek

Etapa nového postavená na pevných základech starého

autor: | 4.09.2020 | BLOG

Procházím teď silným a hlubokým obdobím restartu, takže dnes jen krátce

Poslední dny mě všechno kolem nutí jasně si vytyčit hranice snesitelnosti. Nejsou to barikády, hradby, ale naopak moje komfortní zóna. Je to pole, které jasně určuje, co k sobě pustím a co se mnou již nerezonuje. Je to můj dům, do kterého smí každý, ale jen pokud rezonuje s mou domácností. Nejde o to, že bych si vybírala, koho pustím, nebo naopak někomu zakazovala vstup. Dveře jsou stále otevřené… Avšak aby člověk, nebo bytost, mohla vstoupit, je potřebné uvidět ony dveře. A ty jsou neviditelné pro všechny, kteří již odporují cestě mé duše. 

Představte si bránu do kouzelného místa. Je to vstup do králičí nory, vstup nebeskou bránou. Nenajde je jen tak někdo a přesto stojí tisíce let na stejném místě. Abyste ke vstupu došli, musíte splňovat určité podmínky. Těmi jsou dobré srdce a dobré úmysly. 

Naše hranice snesitelnosti vpouští jen to, co potřebujeme a co chceme. No…aktuální situace nás nádherně přivádí k jasnému vytyčení hranic snesitelnosti… U mě nejen v rámci státu, ale intenzivně právě v mém fyzickém domě. 

Vždy vše kolem nás je jen odrazem nás samých. Ať už vládní nařízení, partnerova manipulace, nebo přebírání odpovědnosti rodiči.

,,Tady a teď propouštím všechny a vše, co již splnilo svůj účel. Tady a teď ukončuji veškeré smlouvy duše, které již neslouží pro mé nejvyšší dobro a nejvyšší dobro všech bytostí. Tady a teď dávám svobodu všemu, co se mnou je nesvobodné. Tady a teď ukončuji vše, co již nerezonuje s mým časovým koridorem. Tady a teď probouzím se do své svobody, volnosti a síly JÁ JSEM. Čistím všechna svá těla, všechny své čakry, všechny části mé bytosti od nánosů nepotřebného a rodím se do plné podoby sebe sama. Dovoluji si procítit své já a dovoluji si započít novou etapu svého života na pevných základech toho starého.“

S láskou 

Míša

Fotografie od Alexandr Podvalny na Pexels.com

Proběhlo, probíhá a bude probíhat

Přijďte na akci do centra rozvoje

⏱ Masáže s Míšou pro rok 2024

⏱ Masáže s Míšou pro rok 2024

🗓 17.1.2024 ⏱10:00 – 16:00
🗓 29.1.2024 ⏱10:00 – 19:00
🗓 21.2.2024 ⏱ 10:00 – 19:00
🗓 6.3.2024 ⏱10:00 – 16:00
🗓 18.3.2024 ⏱10:00 – 19:00